Tag Archives: Đấu nối tiếp tấm pin mặt trời

Đấu nối tiếp tấm pin mặt trời

Cách đấu nối tiếp tấm pin mặt trời Kết nối các tấm pin mặt trời với nhau theo mạch nối tiếp được thực hiện với mục đích tăng tổng điện áp của hệ thống. Với cách đấu nối tiếp này thì cường độ dòng điện của các tấm pin sẽ giống nhau và là cường […]