Điện mặt trời hòa lưới 4KW

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 4kW cùa Quang Anh Energy là loại hệ thống điện mặt trời hòa lưới không lưu trữ, cho phép sử dụng linh hoạt nguồn điện tạo ra. Dùng không hết có thể hòa lưới, bán lại cho công ty điện lực địa phương, thời tiết xấu không sản xuất đủ điện năng có thể lấy điện từ lưới để sử dụng.