Điện mặt trời hòa lưới 3KW

54,000,000

Nhu cầu tiêu thụ điện cao dẫn tới tiềm năng về phát triển điện mặt trời gia đìnhthương mại và công nghiệp cao hơn tại các thành phố lớn của Việt Nam. Trong khi đó, tiềm năng phát triển và ứng dụng năng lượng mặt trời rất lớn, đặc biệt là điện mặt trời trên mái nhà.

Ở nhiều nơi trên cả nước, những vùng có cường độ bức xạ mặt trời cao như miền trung và miền nam, các gia đình lại lựa chọn giải pháp từng bước hướng đến tự chủ năng lượng, bằng cách lắp đặt một hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới cho gia đình.

Thủ tướng chính phủ vừa ra quyết định mới số 13/2020/QĐ-TTg 2020 ngày 06.04.2020, về việc khuyến khích đầu tư lắp đặt điện mặt trời tại Việt Nam.

Theo đó Giá điện mặt trời mái nhà có giá là: 1.943 VNĐ/Kwh ( 8.38 UScent/kWh ), cùng với rất nhiều hỗ trợ từ nhà nước cũng như EVN, trong việc hướng dẫn các thủ tục lắp đặt điện mặt trời và miễn phí lắp đặt công tơ điện tử 2 chiều cho khách hàng đầu tư hệ thống điện mặt trời hòa lưới, ưu tiên bám tải.