Category Archives: Doanh nghiệp

Doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời

Đồng Nai mỏ vàng khai thác điện mặt trời cho các ESCO và doanh nghiệp

điện mặt trời đồng nai

Đồng Nai mỏ vàng khai thác điện mặt trời cho các ESCO và doanh nghiệp 1-Khí Hậu Đồng Nai là vùng thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có hai mùa tương phản nhau (mùa khô và mùa mưa). Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau (khoảng […]

Đầu tư điện mặt trời tối ưu cho doanh nghiệp

hình thức đầu tư điện mặt trời

Doanh nghiệp FDI & đầu tư điện mặt trời   Điện mặt trời mái nhà là nguồn phân tán, tiêu thụ tại chổ, cần được khuyến khích phát triển. Bên cạnh đó, theo sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019 được Bộ kế hoạch đầu tư công bố hồi tháng 7. Cả nước có hơn […]