Category Archives: Dân Dụng

Phân tích lợi ích hệ thống điện mặt trời hòa lưới 2KW

HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÒA LƯỚI CÔNG SUẤT 2.070 kWp Tấm pin năng lượng mặt trời công suất 345W: 6 tấm Mặt bằng bố trí tấm pin năng lượng mặt trời BẢNG PHÂN TÍCH SẢN LƯỢNG VÀ THỜI GIAN HOÀN VỐN HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 2KW Công suất Tháng […]