Monthly Archives: August 2020

Gia Hạn Cơ Chế Giá FIT 2 Đến Cuối Năm 2021 Hay Chuẩn Bị Cơ Chế Giá FIT 3

Gia Hạn Cơ Chế Giá FIT 2 Đến Cuối Năm 2021 Hay Chuẩn Bị Cơ Chế Giá FIT 3 Là vấn đề đang được nhiều nhà đầu tư điện mặt trời quan tâm sau ngày 31/12/2020 Theo quyết định số 13/2020/QĐ-TTg 2020 ngày 06.04.2020, về việc khuyến khích đầu tư lắp đặt điện mặt trời […]