Monthly Archives: February 2000

Đầu tư điện mặt trời tối ưu cho doanh nghiệp

hình thức đầu tư điện mặt trời

Doanh nghiệp FDI & đầu tư điện mặt trời   Điện mặt trời mái nhà là nguồn phân tán, tiêu thụ tại chổ, cần được khuyến khích phát triển. Bên cạnh đó, theo sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019 được Bộ kế hoạch đầu tư công bố hồi tháng 7. Cả nước có hơn […]